Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze Cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Bijzonder-cadeau.nl uitgegeven cadeaubonnen onder de naam “Bijzonder Cadeaubon”. Door gebruik te maken van een van deze door Bijzonder-cadeau.nl uitgegeven cadeaubonnen aanvaard je deze Cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bijzonder-cadeau.nl uitgegeven cadeaubonnen onder de naam “Bijzonder Cadeaubon” (zowel digitale als fysieke cadeaubonnen).
 2. Iedere Bijzonder Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Bijzonder Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Bijzonder Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Bijzonder Cadeaubon codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Bijzonder-cadeau.nl te worden verstrekt. Bijzonder-cadeau.nl behoudt zich het recht voor om een Bijzonder Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Bijzonder Cadeaubon (in geval van digitale Bijzonder Cadeaubon de e-mail die door Bijzonder-cadeau.nl of een door Bijzonder-cadeau.nl aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Bijzonder Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Bijzonder-cadeau.nl te overleggen.
 3. De Bijzonder Cadeaubon is overdraagbaar. Met een overdracht gaan alle rechten en plichten uit deze overeenkomst mee over.
 4. Bijzonder-cadeau.nl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of misbruik van de Bijzonder Cadeaubon of het tegoed.
 5. De uitgever van deze Bijzonder Cadeaubon is niet aansprakelijk voor:
  1. De aangeboden diensten en/of producten van de deelnemende organisaties en bedrijven
  2. Schade die direct of indirect ontstaan is als gevolg van het gebruik van deze Bijzonder Cadeaubon, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de uitgever zelf.
  3. Het tussentijds wijzigen of komen te vervallen van bestedingsmogelijkheden.
 6. Om een Bijzonder Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde verzilvering(en) in het “winkelmandje” te plaatsen. In jouw winkelmandje selecteer je vervolgens ‘cadeaubon of kortingscode invoeren’ en vul je de exacte code in.
 7. Iedere Bijzonder Cadeaubon is 2 jaar na uitgiftedatum geldig. Na de vervaldatum kan de Bijzonder Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 8. Bijzonder Cadeaubonnen uitgegeven door Bijzonder-cadeau.nl aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van verzilveringen via www.bijzonder-cadeau.nl
 9. Bijzonder Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 10. De restwaarde van de Bijzonder Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van de Bijzonder Cadeaubon.
 11. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Bijzonder Cadeaubon, dan dient het verschil betaald te worden met iDEAL of Creditcard.
 12. Eén Bijzonder Cadeaubon is inwisselbaar terzake één of meerdere verzilveringen.
 13. In geval Bijzonder-cadeau.nl op basis van artikel 9.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast de Bijzonder Cadeaubon tevens betaling door middel van IDEAL of Creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie plaatsvinden met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van een Bijzonder Cadeaubon zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door versturen van een Bijzonder Cadeaubon code met de corresponderende waarde naar een door de klant opgegeven e-mailadres.
 14. Het is niet toegestaan Bijzonder Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 15. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Bijzonder Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 16. Het is niet toegestaan Bijzonder Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 17. Deze Cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de Cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Bijzonder Cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Bijzonder Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde Cadeaubonvoorwaarden.
 18. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Bijzonder Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Bijzonder-Cadeau.nl  

 

 

0
  0
  Jouw winkelmandje
  Je winkelmandje is leegTerug naar de webshop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon